Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. więcej
Zamknij komunikat
Firma Anticor Sp. z o.o. dysponując ogromnym doświadczeniem zawodowym i technicznym wprowadziła na rynek w roku 2004 Anticor Plast taśmowy system zabezpieczenia antykorozyjnego
w klasie A30 zgodny z normą PN-EN 12068. Technologia oferowana przez firmę ANTICOR w szybkim czasie zyskała aprobatę użytkowników i obecnie jest najczęściej stosowaną technologią na rynku Polski i krajach Europy Środkowej.

Materiały Anticor Plast dzięki swojej niezawodności znalazły zastosowania w wielu gałęziach przemysłu. Materiały te stosowane są głównie w przemyśle gazowniczym, wodociągowym, petrochemicznym, klimatyzacyjnym, stoczniowym oraz w budownictwie. Stosowane są w konstrukcjach pod i nadziemnych, oraz pod wodą.
Zastosowania systemu Anticor Plast

Główne zastosowania:

  • Zabezpieczenie powierzchni stalowych - rury.
  • Kołnierze, zasuwy, złączki, połączenia kielichowe, oraz inne elementy armatury rurociągów.
  • Połączenia spawane.
  • Izolacja zbiorników stalowych podziemnych.
  • Konstrukcje stalowe, słupy oporowe, prądowe, wysokiego napięcia, telefoniczne, pręty.
  • Izolacja zbiorników betonowych i żelbetowych podziemnych.


Inne zastosowania:

  • Skrzynki elektryczne, łączenia kabli.
  • Izolacja przejść przez ściany, mury.
  • Prace renowacyjne na rurociągach.
  • Izolowanie pirsów.


Zabezpieczenie powierzchni stalowych - rury

System Anticor Plast jest stosowany na powierzchniach stalowych w miejscach gdzie wymagana klasa wytrzymałości to A30 (wg normy PN-EN 12068 ). Masa plastyczna Anticor Plast 745 może być użyta do wyrównania wszelkich nierówności: przyspoinowych, spowodowanych przez wżery, lub uszkodzenia mechaniczne. Po wyrównaniu nierówności nakładamy z lekkim naprężeniem wstępnym taśmę zasadniczej ochrony antykorozyjnej Anticor Plast 701-40. Na warstwę taśmy 701-40 nawijamy taśmę Anticor 732-08 w celu poprawienia własności mechanicznych. Zabezpieczenie powierzchni rury systemem Anticor Plast pozwala na szybkie i łatwe rozizolowanie rury w przypadku konieczności np. wspawania dodatkowego przyłącza oraz innych prac. Ponowne zaizolowanie rury systemem Anticor Plast jest łatwe i skuteczne, ponieważ materiał ciągle pozostaje plastyczny i nowo nakładane warstwy bardzo łatwo łączą się z starą izolacją.Kołnierze, zasuwy, złączki, połączenia kielichowe, oraz inne elementy armatury rurociągów


Anticor Plast pozwala na ograniczenie kosztów związanych z wymianami skorodowanych elementów. Nieregularny kształt elementów takich jak: połączenie kołnierzowe, złączki śrubowe, mufy, zawory, trójniki oraz innych elementów armatury może spowodować trudność w wykonaniu tradycyjnych powłok antykorozyjnych. Dlatego użycie systemu Anticor Plast wraz z plastyczną masą Anticor Plast 745 jest najlepszym rozwiązaniem. Masy Anticor Plast 745 używa się do wypełnienia nierówności powierzchni, łagodzenia ostrych krawędzi podczas izolacji. Użycie masy zapewnia likwidację kieszeni powietrznych oraz tworzy barierę nie przepuszczalną dla wody i czynników korozyjnych. Gwarantuje to skuteczność ochrony antykorozyjnej. Taśma zasadniczej ochrony antykorozyjnej Anticor Plast 701-40 jest wykonana z materiałów elastycznych, a zarazem bardzo wytrzymałych, co pozwalana na łatwą prace i skuteczne zabezpieczenie całej izolowanej powierzchni. Cały system można wzmocnić mechanicznie używając taśmy Anticor 732-08.

Zabezpieczanie połączeń kołnierzowych (kliknij aby otworzyć)


Połączenia spawane


Połączenia spawane to newralgiczne miejsca rurociągu, dlatego ważne jest szczelne zaizolowanie tych miejsc. W skład systemu Anticor Plast ( klasa A30) wchodzi plastyczna masa izolacyjna Anticor Plast 745, której używa się do wypełnienia nierówności spawu i miejsc przyspoinowych. Użycie masy Anticor Plast 745 zapewnia likwidację kieszeni powietrznych, oraz tworzy barierę nieprzepuszczalną dla wody i dla czynników korozyjnych. Na tak przygotowaną powierzchnie łatwo nawinąć taśmę zasadniczej ochrony antykorozyjnej Anticor Plast 701-40, oraz taśmę Anticor 732-08.
Zabezpieczanie spoin (kliknij aby otworzyć)Izolacja zbiorników podziemnych


System Anticor Plast bardzo dobrze sprawdza się w przypadku zabezpieczeń płaszczy zbiorników (w klasie A30). Masa plastyczna Anticor Plast 745 może być używana jako wypełnienie (po wcześniejszy przygotowaniu powierzchni) ewentualnych wżerów czy innych uszkodzeń płaszcza. Na powierzchnie należy nałożyć taśmę zasadniczej ochrony antykorozyjnej Anticor Plast 701-40 oraz taśmę Anticor 732-08 w celu zwiększenia wytrzymałości mechanicznej całego systemu.

Konstrukcje stalowe, słupy oporowe, prądowe, wysokiego napięcia, telefoniczne, pręty


Fundamenty konstrukcji stalowych, słupów, odgromników, prętów itp. są miejscami, które narażone są na działanie agresywnych czynników korozyjnych. Zabezpieczenie tych elementów powinno być skuteczne, ale nie czasochłonne... Masa plastyczna Anticor Plast 745 używana jest do wypełnienia ewentualnych wżerów, nierówności powierzchni. Ochroną antykorozyjną jest taśma Anticor Plast 701-40. Taśma Anticor 732-08 zapewnia dodatkową ochronę mechaniczną oraz zabezpiecza przez zanieczyszczeniami (ziemia, kamienie, itp.).
Izolacja zbiorników betonowych i żelbetowych podziemnych


Wszystkie materiały systemu Anticor Plast charakteryzują się bardzo duża opornością na działanie wody. Masa plastyczna Anticor Plast 745 może być używana wypełnienie ubytków w powierzchni. Plastyczna taśma Anticor Plast 701-40 i Anticor 732-08 tworzą razem skuteczną barierę przed wnikaniem wody, zabezpieczając przez korozją.

Inne zastosowania


Skrzynki elektryczne, łączenia kabli- Do izolowania połączeń kabli w skrzynkach elektrycznych może być używa plastyczna masa Anticor Plast 745. się mas izolacyjnych. Charakteryzuje się wysokim współczynnikiem oporności elektrycznej oraz 100 % wodoszczelnością.

Izolacja przejść przez ściany, mury - Masa plastyczna Anticor Plast 745 jest produktem, który posiada 100 % wodoszczelność, likwiduje ryzyko dyfuzji wody, zapewnia bezpieczeństwo i skutecznie spełnia swoje zadania. Produkt przez cały okres użytkowania pozostaje plastyczny, więc w przypadku konieczności rozizolowanie przejścia jest łatwe
i szybkie.

Prace renowacyjne na rurociągach - System Anticor Plast w przypadku regenerowanych odcinków rurociągów używany jest do zaizolowania powierzchni rur, oraz każdego rodzaju armatury rurociągów w klasie A30 zgodnie z normą PN-EN 12068..

Izolowanie pirsów - Materiały Anticor Plast charakteryzują się wysoką opornością na działanie wody i czynników powodujących korozję, dzięki czemu sprawdza się bardzo dobrze do zabezpieczenia tych powierzchni.

Copyright by ANTICOR Sp. z o.o.
# Do góry